Vad menas med att bara 1 profil kan använda appen åt gången?

Följ