Problem att läsa/lyssna offline

Något kan ha gått fel när du sparade ner boken offline. Prova först att ta bort offlineläget och spara ner den igen. Se till att du har bra uppkoppling eller helst använder ett stabilt WiFi-nät. Se till att alla 100% laddats ner innan du stänger appen eller börjar lyssna.

Om det ändå inte fungerar kan en omstart av telefonen hjälpa eller i annat fall radera appen och ladda hem den på nytt. Dina böcker sparas centralt och försvinner inte från ditt konto för att appen raderas.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan